Energetische therapie

Energetische therapie

Energetische therapie, energetische behandeling en afstandsbehandelingen

Daar waar het daadwerkelijk over gaat….

Energetische therapie bestaat enerzijds uit het hebben van persoonlijke gesprekken en/of ondersteunende methodieken die bijdragen aan uw bewustwording. Anderzijds ondergaat u energetische behandelingen die gestagneerde energie in beweging brengt en uw zelfherstellend vermogen aanspreekt. Dit laatste kan ook op afstand voor u gedaan worden.

U bestaat namelijk niet alleen uit uw fysieke lichaam, maar ook uit het energetisch lichaam dat zich in en om uw fysieke lichaam bevindt. Uw energetisch lichaam verhoudt zich naar hoe u zich voelt.

Zo kan bijvoorbeeld ‘iets of iemand u benauwen’ waardoor de eigen energie beperkt wordt en u minder goed kan ademhalen.

Of u bent bijvoorbeeld iemand waarvan de mentale kant (rechts) meer ingezet wordt dan de gevoelskant (links) en hierdoor o.a. rug- en knieklachten kunnen ontstaan door onevenredige belasting. 

Dit zijn slechts enkele voorbeelden.

Die delen of organen die minder goed stromen, of gezegd stralen, hebben een lagere frequentie dat maakt dat uw fysieke lichaam klachten krijgt.

Hoe uw energetisch lichaam zich verhoudt, is voor mij als energetisch therapeut waarneembaar, evenals uw verbindingen met de delen van uzelf als die met anderen.

Energetische therapie

Kiest u voor energetische therapie dan wordt er de eerste 2 à 3 sessies aandacht gegeven aan uw bewustwording door middel van het inzetten van methodieken zoals

een opstelling met uw persoonlijke delen

of met uw relaties en te kijken naar het soort verbinding daarmee.

 

Aansluitend ontvangt u een energetische behandeling.

Duur van de sessie is 1,5 à 2 uur.

Energetische behandeling

Door mijn intuïtieve waarnemende frequentie in verbinding te brengen met de Schumann-golven en uw frequentie wordt uw gestagneerde energie in beweging gebracht en opgehoogd tot hetgeen u aankan. In uw tempo kunt u gebracht worden naar de trilling waarop u beter functioneert. Uw eigen herstellend vermogen werkt hier aan mee. Het aantal behandelingen dat hiervoor nodig is, verschilt per cliënt. U ondergaat deze behandeling in uw kleding, liggend op de behandeltafel, wel met de schoenen uit.

Tijdens een energetische behandeling kan de aandacht naar diverse aspecten uitgaan. Denkt u hierbij aan meridianen, chakra’s en auralagen. Maar ook naar het contact met uw innerlijke delen of uw verbinding met een energie van buitenaf. In een energetische behandeling kunnen emoties vrijkomen maar dit resulteert altijd in een gevoel van behaaglijkheid en vrede.

In het proces van herstel kunt u na een behandeling wel of geen lichamelijke reacties ervaren. Uw gevoeligheid en hetgeen waaraan u werkt, ligt hieraan ten grondslag. Zij zijn van tijdelijke aard.

Duur van de behandeling is 60 min.

Afstandsbehandeling

Een energetische afstandsbehandeling komt overeen met de energetische behandeling met het verschil dat u elders in rust bent. Afstand is ongelimiteerd. We spreken een tijd af waarop we met elkaar contact maken en ik mij met uw energie verbind. Na deze sessie wordt u door mij op de hoogte gebracht van hetgeen waaraan gewerkt werd en krijgt u ook een advies.

Doordat er geen bewuste interactie is tijdens de behandeling, neemt de duur van herstel wat langer de tijd. De kracht van het energetisch contact is gelijk aan die van een fysieke behandeling.

Voor het behandelen van kinderen dient vooraf toestemming gegeven te worden door beide ouders.

Duur behandeling inclusief berichtgeving is 60 min.


Energetische therapie behoort tot de natuurgeneeskundige, alternatieve heelkunde en gaat uit van de mens in zijn geheel. Energetische therapie richt zich op de oorzaak van de disbalans en niet op het bestrijden van de gevolgen ervan. Natuurgeneeskundige, alternatieve heelkunde is niet bedoeld als vervanging van uw reguliere (huis)arts.